1- شستشوی انواع سازه ها و نماها :شیشه ،کامپوزیت ، سنگ ، بتون و فلز
2- پیچ و رول پلاک و ایمن سازی انواع سنگ و سرامیک نما
3- عایق کاری و آببندی و  نصب ایزوگام در انواع  سازه ها و نما
پیچ و رولپلاک نما
4- جرم گیری و رسوب زدایی انواع سازه ها و نماهای بتونی ،سیمانی ، سنگی ، آجری و فلز
5- رنگ آمیزی انواع سطوح و نما
6- نصب و تعمیرات  انواع نما : شیشه و کامپوزیت …
7- نصب انواع تابلو و بنر و فلکسی در ابعاد مختلف
8- نصب پوشش  بر روی درز انقطاع
9- نصب و تعمیرات نور پردازی نما
10- تخریب ،بازسازی و ترمیم در ارتفاع
11- تست و بازرسی از انواع سازه و ساختمان ها
12- هرس و ایمن سازی شاخه درختان